--%>

แจ้งการชำระเงิน

สำหรับ ลูกค้าชำระค่าสินค้า ผ่าน บัญชีพร้อมเพย์ / Prompt Pay หรือ ผ่านทาง ATM / Mobile App / Online Banking เท่านั้น